ตัวการ์ตูนนาฬิกา Thailand watch

รับวาดตัวการ์ตูนนาฬิกา Thailand watch ดีไซน์โดย njwebdd ออกแบบ Monster Character set อวดโฉมน่าฬิกาสุดเท่

  1. ในเซ็ตนี้มีการ์ตูนอยู่ทั้งหมด 6 ตัว
  2. แต่ละตัวจะมีนาฬิกาประจำตัวเป็นสัญลักษณ์หลัก
  3. โดยผลงานชิ้นนี้มีแรงบันดาลใจมาจากลูกอ๊อด