มาสคอตผลไม้น่ารักๆ

รับวาดมาสคอตผลไม้น่ารักๆ ดีไซน์โดย เอ็นเจเว็บดีดี ออกแบบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านขวา ด้านซ้าย และด้านหลัง

  1. วาดมาสคอตทั้งหมด 4 ด้าน เพื่อที่ลูกค้าสามารถนำไปปั้นหุ่นมาสคอตได้
  2. มีอยู่ทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ การ์ตูนน้องทุเรียน การ์ตูนน้องเงาะ และการ์ตูนน้องมังคุด
  3. ทั้ง 3 ตัวเป็นมาสคอตของร้านกาแฟ
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ