มาสคอตมังกรน่ารัก We Smile Clinic

รับวาดมาสคอตมังกรน่ารัก We Smile Clinic ดีไซน์โดย เอ็นเจเว็บดีดี มังกรน้อยแสนดีที่พร้อมจะยิ้มให้กับทุกคน

  1. วาดลายเส้นออกมาให้ดูน่ารัก น้องมังกรกำลังฉีกยิ้มอวดฟันสวย
  2. เลือกให้น้องมังกรมีสีส้มฟ้า เป็นสีหลักของคลินิกฟัน
  3. อุปสัย เป็นมิตร สามาถเข้ากับทุกคนได้ รักการต้อนรับ
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ