มาสคอตลิงหนุมานลายไทย

ผลงานรับวาดมาสคอตลิงหนุมานลายไทย สร้างสรรค์โดย njwebdd ออกแบบลิงหนุมานให้ดูร่วมสมัย ลดทอนลายเส้นให้สามารถดูได้ง่ายขึ้น

  1. นิสัยที่ต้องในมาสคอต สมาร์ท ไฮเทค ขี้เล่น
  2. ออกแบบการ์ตูนลิงหนุมาน มีอาวุธพิเศษประจำกาย
  3. ทำท่าทางกด Like
  4. สีต้องใช้สีของบริษัท เหลือง เขียว และน้ำเงิน
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ