มาสคอตบริษัท U Drink I Drive

รับออกแบบมาสคอตบริษัท U Drink I Drive ออกแบบโดย njwebdd ตามสโลแกน “ดื่มไม่ขับกลับบ้านกับคนขับรถส่วนตัว U Drink I Drive กัน”

  1. ออกแบบมาสคอตเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัท
  2. ใส่เครื่องแบบของบริษัท
  3. อุปนิสัย สุภาพ เรียบร้อย มีความน่าเชื่อถือ เป็นสุภาพบุรุษ รักการให้บริการ
  4. ใช้สีของบริษัทเป็นหลัก
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ