โลโก้กาแฟแม่กำปอง

รับออกแบบโลโก้กาแฟ แม่กำปอง โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ชื่อร้าน กาแฟ แม่กำปอง
  2. ชื่อร้านภาษาอังกฤษ MAE KAMPONG COFFEE
  3. มีทั้งอักษรไทย และอังกฤษในโลโก้
  4. กรอบรอบโลโก้เป็นวงกลม
  5. อยากให้ออกแบบรูปดอกกำปอง วาดเป็นลายเส้น
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ