โลโก้ข้าว Make it rice

รับออกแบบโลโก้ข้าว Make it rice (Organic Rice) Design by njwebdd เป็นโลโก้ข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตมาจากการเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี มีรายละเอียดออกแบบดังนี้

  1. โลโก้ต้องดูเรียบง่าย ไม่เยอะ เน้นให้ดูสะอาดตา
  2. เนื่องจากเป็นข้าวที่ไม่มีสารเคมีจึงต้องการโลโก้ที่ดูคราฟหน่อยๆ
  3. ใช้สี ขาว ดำ
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ