โลโก้น้ำดื่ม กินรี

รับออกแบบโลโก้น้ำดื่ม กินรี โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ชื่อโลโก้ น้ำดื่มกินรี
  2. ขอฟอนต์ตวัดสวยๆ
  3. สีฟ้าเป็นหลัก
  4. เป็นรูปกินรี แต่ทำเป็นแบบลายเส้นไทย
  5. ให้กินรียืนหันข้างพนมมือ
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ