โลโก้ผลิตภัณฑ์ Perfeet

รับออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ Perfeet โดยเอ็นเจเว็บดีดี  โลโก้นี้ต้องการให้สื่อถึงความกระตือรือร้นภายในตัวด้วย

  1. ออกแบบตัวอักษรให้เป็นตัวเขียน ด้วยปากกาหัวแบน
  2. มีเส้นของล่างเป็นพื้น และมีจุด 5 จุด บนตัว P เป็นขอบของถุงเท้าไหมพรม หรือจะดูเป็นรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งก็ได้
  3. สีที่ใช้ในโลโก้ เลือกใช้สีส้ม สื่อถึงความกระตือรือร้น อยู่ตลอดเวลา
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ