โลโก้รวงข้าว อิ่มเอม

รับออกแบบโลโก้รวงข้าว อิ่มเอม (IM-EM) ข้าวปลอดสารพิษ ผู้ออกแบบ เอ็นเจเว็บดีดี

  1. ตัวของโลโก้ต้องสื่อถึงความเป็น Organic ปลอดสารพิษ
  2. ต้องมีรวงข้าวเป็นส่วนประกอบของโลโก้ด้วย
  3. ถ้ามองโลโก้นี้ดีๆ จะเห็นว่าใบเขียวของรวงข้าวนั้นเป็นเลขหนึ่งไทย สื่อถึง “เราเป็นข้าวอันดับหนึ่ง เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ”
  4. ออกแบบสีให้ดูคลีน เพื่อชูเรื่อง ดีต่อสุขภาพ
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ