โลโก้แบรนด์ RTC

รับออกแบบโลโก้แบรนด์ RTC โดย njwebdd ซึ่งใช้รูปรถตู้เป็นจุดเด่นของโลโก้  ให้ความรู้สึก ถึง การเดินทาง การขนส่ง ออกแบบตัวอักษรให้ดูเท่มีสไตล์ เข้ากับรูปรถตู้ ได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ