โลโก้ภัตตาคารอาหารจีน ซื่อฉาย

รับออกแบบโลโก้ภัตตาคารอาหารจีน ซื่อฉาย โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ชื่อโลโก้ ซื่อฉาย
  2. ชื่อย่อยเพิ่มเติม สุดยอดขาหมูฉลองกรุง
  3. ขอเป็นฟอนต์จีนสวยๆ เด่นๆ
  4. ตกแต่งด้วยเมฆจีนสวยๆ
  5. โทนสีทอง
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ