โลโก้บริษัท Money Grow Up Group

รับออกแบบโลโก้บริษัท Money Grow Up Group ออกแบบโดย njwebdd ซึ่งแบรนด์ มันนี่โกร์วอัพ นี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน หุ้น

  1. โดยเลือกใช้โทนสี Ancient เป็นสีประจำองค์กรณ์
  2. เน้นการนำเสนอให้โลโก้มีความเคลื่อนไหว และ เติบโตอยู่ตลอดเวลา โดยทิศของลูกศรจะมุ่งวนเป็นวงกลมล้อมรอบสัญลักษณ์กลางที่สื่อถึงตัวบริษัทไปเรื่อยๆ มีความหมายว่า “เราเป็นศูนย์กลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หุ้น”
  3. รูปแบบโดยรวมของโลโก้นี้จะเป็นแบบเรียบง่าย เพื่อเน้นให้ติดตาง่าย
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ