โลโก้ร้านเหล้า EL Dragon

รับออกแบบโลโก้ร้านเหล้า EL Dragon โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากได้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงร้านเหล้า
  2. เน้นให้มีมังกรด้วย เพราะอยากให้โลโก้ดูเท่ รุนแรง
  3. สีขอเข้มๆ ดุๆเข้ากับร้านเหล้า
  4. ภาพรวมอยากได้เท่ๆมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ