โลโก้ร้าน ไอติมกะทิ”หลงกรุง”

รับออกแบบโลโก้ร้าน ไอติมกะทิ”หลงกรุง” ออกแบบโดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากได้โลโก้ที่เป็นแบบมีสัญลักษณ์เป็นตัวการ์ตูน
  2. ตัวการ์ตูนอยากได้เป็น นักรบไทยโบราณ และในโลโก้ ขอให้มีไอติมกะทิด้วย
  3. สีเอาแบบตามที่สมควรเลย
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ