โลโก้บริษัท EIAMMONGKOL ENGINEERING

รับออกแบบโลโก้บริษัท  EIAMMONGKOL ENGINEERING โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากให้ตัวโลโก้สื่อถึงบริษัทวิศวะไฟฟ้า รับเหมาทำงานระบบไฟฟ้า
  2. อยากได้สไตล์ที่เล่นกับตัวอักษรโดยเน้นคำว่า Eiam
  3. ตัวอักษรให้เป็นสีแดง หรือ น้ำเงิน
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ