โลโก้รองเท้า Footery

รับออกแบบโลโก้รองเท้า Footery โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากได้โลโก้แบบเรียบง่าย ดูเท่ จดจำได้ง่าย
  2. โลโก้ขอให้มองแล้ว สื่อได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโลโก้รองเท้า
  3. สีขอเท่ๆ ใช้ไม่เกิน 2 สี
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ