โลโก้ร้านอาหาร BANA-FISH

รับออกแบบโลโก้ร้านอาหาร BANA-FISH โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ชื่อ BANA-FISH เป็นร้านอาหาร เลยอยากได้โลโก้แบบเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอาหาร
  2. ทำให้เป็นรูปกล้วยหรือปลาก็ได้ขอแบบไม่เยอะ น่ารัก
  3. สีเป็นสีอะไรก็ได้แต่ขอไม่เกิน 3 สี
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ