โลโก้ผลิตภัณฑ์ HISO BANANA

รับออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ HISO BANANA โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากให้ในตัวโลโก้ มีหวีกล้วยและโดมพาราโบลา ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น
  2. เน้นใช้สีทองเป็นหลัก เพื่อให้ดูหรู เข้ากับชื่อ Hiso Banana
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ