โลโก้สปา บัวสวรรค์

รับออกแบบโลโก้สปา บัวสวรรค์ โดย njwebdd รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับ

  1. ชื่อโลโก้ บัวสวรรค์ เป็นร้านสปา ในโลโก้ขอเพิ่มคำว่า The Royal Thai Massage ลงไปด้วย
  2. สัญลักษณ์ขอเป็นมือที่ถือดอกบัว แต่ขอให้ออกมาดูแบบไทยๆ
  3. สีขอเป็นสีทองอยากให้ทำออกมาดูหรู มีระดับ
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ