โลโก้กุ้งเครฟิช MASCOT CRAYFISH

รับออกแบบโลโก้กุ้งเครฟิช MASCOT CRAYFISH โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากให้ออกแบบโลโก้ ที่มีรูปกุ้ง Crayfish เหมือนของจริงแต่ดูแล้ว หรูหรา มีเอกลักษณ์
  2. สีขอเป็นสีทองแรงเงา