โลโก้สปา Pannasa

รับออกแบบโลโก้ร้านสปา Pannasa โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากได้เป็นรูปดอกบัวสวยงาม ที่ออกแนวลายไทย
  2. สีอยากให้เน้นใช้สีชมพู ฟ้า
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ