โลโก้บริษัท VSP SEAFOOD

รับออกแบบโลโก้บริษัท VSP SEAFOOD โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากให้โลโก้สื่อถึงทะเลเป็นหลัก เพื่อที่บ่งบอกถึงธุรกิจของบริษัท
  2. อยากให้ทำออกมาดูแพง เพราะบริษัทมีธุรกิจที่ไม่หยุดอยู่กับที่มีการพัฒนาตลอดเวลา
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ