โลโก้เครื่องสำอาง Blue bird

รับออกแบบโลโก้เครื่องสำอาง Blue bird ดีไซน์โดย njwebdd หัวข้อที่ได้รับ

  1. สัญลักษณ์ขอเป็นรูปนก แต่แนวโมเดิร์น
  2. ชื่อสินค้า Blue bird ชื่อย่อย Beauty cosmetics
  3. อยากได้สีฟ้าเป็นหลัก
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ