โลโก้วินเทจ Poonpoon house

รับออกแบบโลโก้วินเทจ Poonpoon house โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. สีชมพู ครีม เขียววินเทจ
  2. สินค้าชื่อ  Poon poon house
  3. สินค้ามาจากอังกฤษ ต้องการให้สื่อถึงอังกฤษ
  4. สัญลักษณ์ในโลโก้เป็นรูปเสื้อผ้า
  5. เสื้อผ้ากับรูปบ้านผสมกัน
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ