โลโก้บริษัท Super Green Humic

รับออกแบบโลโก้ Super Green Humic ดีไซน์โดย njwebdd อีกหนึ่งผลงานที่คนรักความเป็นธรรมชาติจะต้องชอบ

  1. ต้องการสื่อให้คนทั่วไปที่ได้เห็นโลโก้นี้รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ
  2. ตัวโลโก้เองต้องไม่เหมือนใคร และดูร่วมสมัย
  3. เน้นความเรียบง่าย แต่ดูแล้วรู้สึกพิเศษ
  4. เลือกใช้โทนสี เขียว เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็น Organic เข้าไปอีก
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ