โลโก้ร้านชากาแฟ The glory

รับออกแบบโลโก้ร้านชากาแฟ The glory The glory โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ชื่อร้าน THE GLORY
  2. ออกแบบตัวอักษรให้ดูพริ้วสวย
  3. ขอตัว T ตัวแรกเป็นพิมพ์เล็ก หรือออกแบบให้คล้ายไปไม้กางเขน (สุดท้ายลูกค้าเปลี่ยนใจให้ใช้ตัว T ใหญ่แทน)
  4. หัวข้อย่อยคือ coffee bar & garden
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ