โลโก้ร้านเสื้อผ้า ZYANINE

รับออกแบบโลโก้ร้านเสื้อผ้า ZYANINE โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากได้เป็นแนวมีหัวกระโหลกดุๆ มีกระดูกไขว้ ที่มองแล้วรู้สึกอันตราย
  2. ตัวอักษรขอเป็นแนวเท่ๆ วัยรุ่น
  3. สีที่ใช้ขอเน้นเป็นสีแดง
  4. มองรวมๆแล้วดูเหมาะกับพวกกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ