โลโก้ร้านกาแฟ Compass cafe

รับออกแบบโลโก้ร้านกาแฟ Compass cafe โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ความหมายของโลโก้ร้านคือ Compass แปลว่า เข็มทิศ
  2. ชื่อร้าน Compass Cafe
  3. Compass ให้แทนตัว o ด้วยเข็มทิศ
  4. คำว่า Compass อยู่ด้านบนของวงกลม และคำว่า Cafe อยู่ด้านล่างของวงกลม
  5. โทนสีโลโก้  น้ำตาล
  6. ตัวหนังสือขาว
  7. โลโก้เป็นวงกลม
  8. จุดกลมเล็กๆสี่ทิศ ให้ใส่เมล็ดกาแฟ
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ