ออกแบบ Mascot ของคุณหมอสุดหล่อ

 

ออกแบบ Mascot ของคุณหมอสุดหล่อ โดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากได้ตัวมาสคอตเป็นหมอหนุ่ม ที่ดูมีเสนห์ มีความหล่อเท่
  2. ชุดก็ขอเป็นชุดของหมอมีอุปกรณ์ของหมออยู่ด้วย
  3. สีก็เอาแบบที่เหมาะกับตัวมาสคอตเอาให้สวยๆเลย
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ