โลโก้ร้านข้าวเหนียวหมู เฮง เฮง เหนียวหมู

 

โลโก้ร้านข้าวเหนียวหมู เฮง เฮง เหนียวหมู ออกแบบโดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ตัวโลโก้อยากได้แบบ มีตัวการ์ตูนหมู อยู่ในโลโก้ด้วย รูปแบบประมาณจีนๆหน่อย
  2. อยากให้หมูถือ ข้าวเหนียมหมูอยู่ในมือด้วย
  3. ตัวอักษรขอดูเป็นแนวจีนๆ สีก็เหมือนกัน
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ