โลโก้Maiya Travel

 

โลโก้Maiya Travel โดย njwebdd รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากให้ในโลโก้มีตัวลิงอยู่ในโลโก้ มี ง่วนป้อ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งของจีน
  2. ในโลโก้เพิ่มเหรียญ ที่มีตัวอักษรจีนอยู่ในเหรียญด้วย
  3. สีก็ขอให้ เหรียญและง่วนป้อ เป็นสีทองเพราะจะทำให้ดูล้ำค่า ตัวลิงก็เป็นสีน้ำตาลปกติเลย
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ