โลโก้White Coconut Cake

โลโก้White Coconut Cake ออกแบบโดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. อยากได้โลโก้แบบดูสนุกไม่เป็นทางการจนเกินไป มองดูแล้วรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโลโก้เกี่ยวกับเค้ก
  2. ในโลโก้ขอเพิ่ม ให้มี ลูกมะพร้าว และเค้กมะพร้าวด้วย
  3. สีขอเน้นใช้น้ำตาลเป็นหลัก และสีที่เกี่ยวกับมะพร้าว
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ