โลโก้ร้านกาแฟ ลุงอ้วนฟันแดง

โลโก้ร้านกาแฟ ลุงอ้วนฟันแดง ออกแบบโดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. ร้านเป็นร้านขายกาแฟ ชื่อร้าน ลุงอ้วนฟันแดง ในโลโก้ขอเพิ่มภาษาอังกฤษคำว่า Cafe Wealth ตัวเล็กๆด้วย
  2. อยากให้ออกแบบตัวการ์ตูน ให้คล้ายๆกับรูปภาพที่ส่งให้ และขอฟันเป็นสีแดง
  3. สีก็ตามความเหมาะสมเลย แต่ขอไม่เกิน 3 สี
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ