โลโก้โรงแรม Flower Hotel

 

โลโก้โรงแรม Flower Hotel ออกแบบโดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. Flower Hotel เป็นชื่อโลโก้ของโรงแรม อยากให้ออกมาดูหรูหรา ดูเป็นดอกไม้แบบไม่เหมือนใคร
  2. ตัวโลโก้ขอแบบไม่ต้องมีรายละเอียดมากไป ขอแบบทำให้จดจำได้ง่าย
  3. สีก็ขอแบบหรูๆ ติดความเป็นธรรมชาติด้วยก็ดี
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ