โลโก้คอนโด Heaven Condo

 

โลโก้คอนโด Heaven Condo ออกแบบโดย njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. Heaven Condo เป็นโลโก้ของคอนโดที่กำลังเปิดให้บริการ โลโก้ที่อยากได้ขอแบบตัวสัญลักษณ์แบบเด่นๆ
  2. ขอแบบมีมิติในตัวโลโก้ด้วย ขอแบบเป็นเหลี่ยมๆน่ะ
  3. สีก็ขอแบบหรูๆ แต่ไม่ต้องเป็นทางการมาก