รับออกแบบปกหนังสือเมนูอาหารคลีน Green Smoothies

รับออกแบบปกหนังสือเมนูอาหารคลีน Green Smoothies For Health & Weight Loss สร้างแรงดึงดูดให้คนหยิบมาอ่านได้ เน้นความสดชื่น การจัดวาง Alignment อย่างลงตัว ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป ด้วย Concept ที่ว่า “Less is More”