โลโก้ร้านคาเฟ่ Moana Cafe

รับออกแบบโลโก้ร้านคาเฟ่ Moana Cafe โดยบริษัท njwebdd ข้อมูลที่ได้รับ

  1. โทนภาพสี ขาว-ดำ
  2. ชื่อร้าน Moana Cafe’
  3. สัญลักษณ์ที่ให้ใส่เป็นแก้วกาแฟ แต่มีลูกเล่น
  4. ใส่คำสั้นๆเช่น food & drink
ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ