ออกแบบโปสเตอร์โปรโมชั่นร้านเฟอร์นิเจอร์

 

poster7 poster6

ออกแบบโปสเตอร์โปรโมชั่นร้านเฟอร์นิเจอร์ สำหรับร้านขายเฟอร์นิเจอร์นั้นถ้าเรากำหนดโปรแกรมส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่น่าสนใจตรงความต้องการในช่วงนั้นๆ จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ดีมาก ซึ่งผู้ประกอบการที่มองเห็นจุดนี้และเลือกใช้บริการออกแบบโปสเตอร์โปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่ดึงดูดใจผู้พบเห็นได้ดีก็จะประสบความสำเร็จใน Campaign นั้นๆ

ตัวอย่างผลงานออกแบบอื่นๆ