โลโก้แบรนด์ Hom-Lamoon

รับออกแบบโลโก้ Hom-Lamoon โดย njwebdd ซึ่งนำรูปของโลโก้มาวาดเป็นตัวการ์ตูนใส่ชุดแม่บ้านยกผ้าขาวที่พับเรียบร้อยสือถึง ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ ความสะอาด ของบริการ ตัวอักษรน่ารักสีสดใส

Read more