โลโก้แบรนด์ E-book

รับออกแบบโลโก้แบรนด์ E-book โดย njwebdd ซึ่งออกแบบให้ตัวอักษรตัวแรก ให้เด่นวางใว้บนพื้นที่สี่เหลียม ที่เหมือนหนังสือ สือถึงความรู้ที่มากมายอัดแน่นไว้ แบบอักษรเป็นเอกลัษณ์อย่างชัดเจน

Read more